Agenda Agenda

Kerkdienst

Zondag 19 juli

Gereformeerde kerk De Haven
11.00 uur
Mw. A. Hoekstra-Rondaan

- Collecte: 1e Kerk, 2e Diaconie

Kerkdienst

Zondag 26 juli

Gereformeerde kerk De Haven
11.00 uur
Drs. T. Simonides, Birdaard

- Collecte: 1e Zending, 2e Kerk

Kerkdienst

Zondag 2 augustus

Gereformeerde kerk De Haven
11.00 uur
Ds. J. van den Boogaard, Hallum

- Collecte: 1e Kerk, 2e Onderhoud

Kerkdienst

Zondag 9 augustus

Gereformeerde kerk De Haven
11.00 uur
Ds. A. Elverdink, Eastermar

- Collecte: 1e Diaconie, 2e Kerk

Kerkdienst

Zondag 16 augustus

Gereformeerde kerk De Haven
11.00 uur
Ds. A. J. van der Wiel, Leeuwarden

- Collecte: 1e KiA (zending), 2e Kerk

Kerkdienst

Zondag 23 augustus

Gereformeerde kerk De Haven
11.00 uur
Ds. D. Schreurs, Hogebeintum

- Collecte: 1e Kerk, 2e Zending

Kerkdienst

Zondag 30 augustus

Gereformeerde kerk De Haven
11.00 uur
Ds. L. Adema, Metslawier

- Viering Heilig Avondmaal (onder voorbehoud)
- Collecte: 1e Avondmaal, 2e Zending, 3e Interieur
terug