Predikant Predikant
Onze gemeente is momenteel vacant.

Ds. Korteweg uit Ferwert is bereid gevonden om als consulent onze gemeente te ondersteunen.
Ds. Korteweg zal tevens het crisispastoraat op zich nemen. Het contact hiervoor gaat via de scriba.

Neem contact op met de scriba.
terug